Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Mediacija

 

Svarbu žinoti

- Teisminė mediacija galima visuose bendrosios kompetencijos teismuose, nagrinėjant civilines bylas.

- Teisminė mediacija – nemokama.

- Teismo mediatorių skiria teisėjas (teisėjų kolegija), ne teismo pirmininkas.

- Teismo mediatoriumi gali būti skiriamas asmuo, kuriam Teisėjų tarybos nustatyta tvarka yra suteiktas teismo mediatoriaus statusas (gali būti skiriamas ir kito teismo (aukštesniojo teismo) teisėjas, įrašytas į Teismo mediatorių sąrašą); su Teismo mediatorių sąrašu galima susipažinti čia.

- Teismo mediatorius, vykdęs teisminę mediaciją civilinėje byloje, negali dalyvauti nagrinėjant šią bylą kaip teisėjas, teisėjo padėjėjas ar kitas proceso dalyvis. Jeigu civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas vykdė teisminę mediaciją savo nagrinėjamoje civilinėje byloje ir teisminės mediacijos metu nepavyko sudaryti taikos sutarties, teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo ir civilinė byla skiriama nagrinėti kitam teisėjui (teisėjų kolegijos nariui) pagal Teisėjų tarybos patvirtintą Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašą.

- Teisminės mediacijos procesai registruojami Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO. Atmintinė teismo darbuotojams, teisėjams dėl teisminės mediacijos procesų žymėjimo kartu su Procedūrų aprašu dėl teisminės mediacijos procesų LITEKO naudotojams (teismams), Praktiniu sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovu išorės vartotojams ir teismo mediatoriams.

 - Siūlymas teismo mediatoriui(-iams) gali būti teikiamas LITEKO pagalba (Procedūrų aprašo dėl teisminės mediacijos procesų LITEKO naudotojams (teismams) 2.11 papunktis). Pavyzdinę Siūlymo teismo mediatoriui vykdyti teisminę mediaciją byloje formą galite rasti čia.    

Kontaktai pasiteirauti:

Jonė Reinienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Teisminės mediacijos komisijos sekretorė, el. p. jone.reiniene@teismai.lt, tel. (8 5) 2101 999