Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Dėl neteisėtai draustinyje pastatytų namelių – naujas teismo sprendimas

2021-05-21

Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai iš naujo išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl neteisėtai pastatytų 56 statinių Plinkšių kraštovaizdžio draustinyje Mažeikių rajone, Uikių kaime, paskelbė sprendimą, pagal kurį statiniai turės būti nugriauti.

Civilinė byla dėl minėtų namelių teisme atsidūrė po to, kai Šiaulių apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į Telšių apylinkės teismą dėl neteisėtai pastatytų namelių Plinkšių kraštovaizdžio draustinyje, esančiame Mažeikių rajone, Uikių kaime. Bylos nagrinėjimo metu  Telšių apylinkės teisme Akmenės rūmuose viešąjį interesą ginantis prokuroras ieškinyje nurodė, kad neįteisinti, neįregistruoti nekilnojamojo turto registre 58 (šiuo metų likę 56) statiniai, esantys Plinkšių kraštovaizdžio draustinio miškų ūkio paskirties žemės sklype, nuosavybės teise priklausančiame S. Š., yra pastatyti pažeidžiant įstatymus ir turi būti likviduoti. Anot prokuroro,  žemės sklypas su jame stovinčiais statiniais, tarp kurių ir nemaža dalis pritaikytų ne vien tik poilsiui, yra valstybės saugomoje teritorijoje – draustinyje. Minėti statiniai pažeidžia Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias statybos darbus saugomose teritorijose, o kartu ir viešąjį interesą saugoti ypač vertingas vietoves. Atsakovas S. Š., atsiliepdamas į ieškovo ieškinį, su juo nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. 

Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai prokuroro ieškinį patenkino visiškai ir įpareigojo S. Š. per 12 mėnesių savo lėšomis minėtus statinius nugriauti. Su tokiu teismo sprendimu S. Š. nesutiko,  apeliaciniu skundu atsakovas ir dalis trečiųjų asmenų kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą prašydami panaikinti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – prokuroro ieškinį atmesti. Prokuroras apeliacinės instancijos teismo prašė tokio skundo netenkinti.    

Išnagrinėjęs apeliacinius skundus Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad atsakovas S. Š., žinodamas, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esantys statiniai yra neįteisinti, nuo 1998 m. rugpjūčio 3 d., kuomet dovanojimo sutartimi įgijo žemės sklypą, bei dalis trečiųjų asmenų, kurie teigė, kad poilsio namelius valdo nepertraukiamai daugiau nei 40 metų, turėjo pakankamai laiko rinkti įrodymus apie šių statinių teisėtumą ir juos įteisinti, įregistruojant nuosavybę nekilnojamojo turto registre. Įvertinusi bylos medžiagą teisėjų kolegija konstatavo,  jog minėtų ginčo namelių nuosavybės įregistravimas draustinyje buvo negalimas, todėl jie ir nebuvo įregistruoti. Atsižvelgiant į tai, minėti apeliantų argumentai buvo vertinami kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl neteisėtos statybos teisinių padarinių, pagrįstai nurodė, kad nei atsakovas, nei byloje įtraukti tretieji asmenys neturi teisėtų lūkesčių statyti ir naudotis statiniais valstybės saugomojoje teritorijoje, kurioje tokių statinių statyba (buvimas) prieštarauja imperatyvioms įstatymo normomis. Net ir pripažinus, kad dalis statinių galbūt buvo statyta dar iki atsakovui tampant šios žemės sklypo savininku, šis faktas savaime nereiškia, kad neteisėtos statybos gali būti įteisintos, kadangi teisė į statybą valstybės saugomoje teritorijoje negali būti įgyvendinta, o faktas, kad žemės sklype, valstybės saugomoje teritorijoje – draustinyje yra statinių, negali sukurti teisinių padarinių. Teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo sprendimą, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo. Teismas apeliacinius skundus atmetė ir paliko galioti Telšių rajono apylinkės teismo Akmenės rūmų sprendimą. Šis teismo sprendimas taip pat buvo apskųstas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pagal žemės savininko kasacinį skundą neskundžiama 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi konstatavo, jog žemės savininkas šioje byloje yra tinkamas atsakovas atsakyti pagal ieškinio reikalavimą nugriauti mažiausiai tris jam priklausančius namelius, tačiau nustatė ir tai, jog byloje nebuvo išnaudotos visos galimybės nustatyti kitus ginčo namelių savininkus, todėl prokuratūros reikalavimas žemės savininkui pašalinti ir kitus sklype esančius namelius, teismo nuomone, buvo pareikštas nesilaikant įstatyme (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje) įsakmiai reglamentuoto eiliškumo, todėl bylą pirmosios instancijos teismui grąžino nagrinėti iš naujo.

Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai bylą išnagrinėjo jau pagal patikslintą Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį, kuriame anksčiau byloje trečiaisiais asmenimis dalyvavę 53 faktiniai namelių savininkai, dabar byloje įtraukti atsakovais. Taigi, ieškiniai buvo pareikšti 53 faktiniams namelių savininkams ir žemės sklypo savininkui S. Š. su jam priklausančiais trimis statiniais.

Teismas nustatė, kad dauguma ginčo statinių (iš viso 56 statiniai, iš jų 53 – nekilnojamieji statiniai ir 3 – kilnojamieji daiktai) sovietmečiu buvo statomi kaip poilsio nameliai. Byloje negauta duomenų, jog ginčo statinių valdytojai atitinkamais statybos laikotarpiais būtų gavę statybą  leidžiančius dokumentus, būtų priimti statybos užbaigimo ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai. Teismo nuomone, jei statybai vykdyti būtini dokumentai negauti, nėra pagrindo teigti, jog ilgai naudojantis neteisėtai pastatytais statiniais, atsiranda pagrįstas tokios statybos įteisinimo lūkestis. Atkreiptas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad neteisėtai (be būtinų statybai vykdyti dokumentų) pastatyto statinio įteisinimą lemia ne tai, kiek ilgai tokiu statiniu statytojas naudojosi, o tai, kokios yra galimybės, laikantis teisės normų reikalavimų, tokį statinį pripažinti teisėtu. Be kita ko, teismas nesutiko ir su atsakovų atstovės advokatės L. Š. argumentu, jog šiuo atveju turėtų būti inicijuojamas statinių paėmimas visuomenės poreikiams. Teismas akcentavo, jog tik teisėtai statinį pastačiusiam asmeniui gali būti pripažinta nuosavybės teisė į pastatytą statinį ir tokio asmens nuosavybės teisės yra saugomos bei ginamos Konstitucijos ir kitų įstatymų.

Taigi, siekiant užtikrinti Plinkšių kraštovaizdžio draustinio tikslus – ekologinės, kultūrinės ir kitokios vertės atkūrimą ir išsaugojimą, Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų sprendimu atsakovas – žemės sklypo ir kelių statinių savininkas S. Š. bei kiti 53 atsakovai (statinių valdytojai) įpareigoti per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti jų valdomus statinius. Atsakovams to neįvykdžius, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai leista nugriauti savavališkai pastatytus ir valdomus statinius, ir sutvarkyti statybvietes atsakovų lėšomis. Iš atsakovų taip pat priteistos ir bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai – po 75 eurus žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo.

Šis teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Vytautas Jončas

Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

Dvaro g. 83, LT-76299, Šiauliai

Mob. +37067316371

El. paštas: vytautas.joncas@teismas.lt  

Informacija atnaujinta 2021-05-21 16:24:39