Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo kanclerio 2022 metų veiklos metinės užduotys

Informacija atnaujinta 2022-04-07 16:31:08

1 užduotis: Peržiūrėti ir pateikti pasiūlymus dėl teismo vidaus norminių aktų atnaujinimo.

2 užduotis: Organizuoti ir ne rečiau kaip kartą į ketvirtį surengti susitikimus su teismo rūmų darbuotojais, aptarti iškilusius klausimus, darbo rezultatus.

3 užduotis: Kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose ir seminaruose.

4 užduotis: Koordinuoti teismo strateginio veiklos plano rengimą ir vykdymą, užtikrinti, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai.

5 užduotis: Užtikrinti 2021 m. gegužės 5 d. Telšių apylinkės teismo valdymo, vykdomos veiklos, raštinės darbo organizavimo vidaus kontrolės sistemos patikimumo vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. 1 VA-3- (8.3) nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą.