Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Telšių apylinkės teismas
lt
En

Teismo kanclerio metinės užduotis

Informacija atnaujinta 2020-07-03 16:28:22

Telšių apylinkės teismo kanclerio metinės užduotys

  1. Užtikrinti 2019 m. gruodžio 10 d. Centrinės inventorizacijos komisijos tarnybinio pranešimo TS-102 „Dėl inventorizacijos atlikimo“ 1 ir 2 punktų įgyvendinimą per 2020 m. I pusmetį.
  2. Parengti ir patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.
  3. Užtikrinti, kad 2021 m. dokumentacijos plano projektas būtų suderintas su atitinkamais skyrių vedėjais bei kitais už plane nurodytų bylų sudarymą atsakingais asmenimis ir iki 2020 m. gruodžio 1 d. pateiktas susipažinti teismo pirmininkui.
  4. Peržiūrėti ir pateikti pasiūlymus dėl teismo vidaus norminių aktų atnaujinimo.
  5. Užtikrinti, kad teismo internetiniame tinklapyje būtų paskelbta visa su teismo administravimu susijusi aktuali informacija.